Ambulancia výživového špecialistu

  • 1. poschodie

Tomáš Kasala výživový špecialista

+ služba

Vstupná výživová analýza - zistenie stravovacích a životných návykov

+ služba

Vysvetlenie zásad výživy s ohľadom na špecifiká daného ochorenia

+ služba

Navrhnutie dietetického postupu pre zlepšenie zdravotného stavu

+ služba

Zostavenie individualizovaného jedálneho lístku (voliteľné)

O lekárovi

Tomáš Kasala je erudovaný nutričný terapeut, ktorý sa zameriava na prevenciu ochorení prostredníctvom životného štýlu a výživu chorých ľudí. Profesne sa venuje pacientom s metabolickými ochoreniami, ako sú napríklad obezita, cukrovka 2. typu a dyslipoproteínémie, a pacientom s poruchami / ochoreniami tráviaceho ústrojenstva.

O ambulancii

Výživa je jedným z najdôležitejších liekov pri metabolických ochoreniach a ochoreniach tráviaceho ústrojenstva.
« Previous « Previous Next » Next »