Ambulancia výživového poradcu

  • 1. poschodie

Tomáš Kasala výživový špecialista

+ Stanovenie zloženia tela

Je samostatnou vyšetrovacou metódou takzvanou bioimpedančnou, založenou na použití viacerých prúdových frekvencii prístrojom InBody.

+ Vstupné vyšetrenie

Je komplexným posúdením všetkých faktorov, ktoré viedli k obezite, komplikácii, ktoré sú s ňou spojené a jeho súčasťou je aj plán ďalšieho postupu.

+ Ambulantná operatíva

Zahŕňa nielen odbornú diagnostiku, sledovanie vývoja ochorenia, ale aj dietologické, pohybové a psychologické postupy.

O ambulancii

Ponúkame holistický a zároveň individuálny prístup k liečbe obezity a metabolického syndrómu. K dispozícii je tím zložený z lekára, zdravotnej sestry, výživového poradcu a psychológa. Čaká Vás objektivizácia zloženia Vášho tela prístrojom InBody 970, interpretácia výsledkov a návrh optimálneho riešenia internistom špecializovaným na liečbu nadváhy. Zmena životného štýlu je nevyhnutná pre udržateľný úspech, preto je k dispozícii výživový poradca a psychológ. V prípade potreby naplánujeme vyšetrenia v špecializovaných ambulanciách v našej poliklinike – kardiológ, pneumológ, rehabilitačný lekár, ortopéd.

Prečo treba liečiť nadváhu a obezitu?

Lebo obezita je choroba!

Obezita je chronické, progredujúce, relapsujúce / vracajúce sa / systémové metabolické ochorenie. Je charakterizované zvýšenou akumuláciou tuku a jeho nedostatočnou mobilizáciou z tkanív, kde sa nadmerne ukladá. Výsledkom je nárast hmotnosti tela v dôsledku energetickej nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie.

Pri obezite vzniká systémový chronický subklinický zápal /subklinický znamená, že nevidíme prejavy zápalu ako napríklad pri angíne, kožnom vrede atď.../, ktorý zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky 2. typu . Tento zápal vedie k „starnutiu“ ciev, rozvoju aterosklerózy a poruche metabolizmu cukrov a tukov.

Obezita znižuje kvalitu života!

Obezita sa spája s mnohými komplikáciami ktoré možu byť metabolické, mechanické a psychologické. Zahŕňajú širokú škálu ochorení ako je cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia – poruchy metabolizmu tukov, kyseliny močovej, vysoký tlak krvi, zlyhanie srdca, trombózy, zápaly pečene pri jej stukovatení, žlčníkové kamene, poruchy imunity, neplodnosť, poruchy spánku, chronické bolesti chrbta, artrózy veľkých kĺbov, poruchy trávenia /reflux/, depresie, strach, ale aj onkologické ochorenia – rakovinu .

Obezita skracuje dlžku života!

Dlhodobé sledovania ukazujú, že obezita je ochorenie, ktoré významne skracuje dĺžku života. Kým ľudia s normálnym BMI majú 80% šancu dožiť sa 70tky, u ľudí s obezitou III. stupňa je to už len 50%.

Obezitu je možné liečiť a predísť jej komplikáciám!
gallery-970.png « Previous « Previous Next » Next »