Ambulancia výživového poradcu

  • 2. poschodie

Tomáš Kasala Výživový poradca

+ Stanovenie zloženia tela

Je samostatnou vyšetrovacou metódou takzvanou bioimpedančnou, založenou na použití viacerých prúdových frekvencii prístrojom InBody.

+ Vstupné vyšetrenie

Je komplexným posúdením všetkých faktorov, ktoré viedli k obezite, komplikácii, ktoré sú s ňou spojené a jeho súčasťou je aj plán ďalšieho postupu.

+ Ambulantná operatíva

Zahŕňa nielen odbornú diagnostiku, sledovanie vývoja ochorenia, ale aj dietologické, pohybové a psychologické postupy.

O lekárovi

Tomáš Kasala je erudovaný nutričný terapeut a certifikovaný kondičný tréner, ktorý sa zameriava na manažment obezity, prevenciu civilizačných ochorení a športovú výživu.