Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

  • 2. poschodie BLOK B, č. dverí 241, 242

MUDr. Šimonka Gaburová konzultácia zdravotných ťažkostí, diagnostika a liečba, konzultácie výsledkov vyšetrení/odberov

Darina Poláková dipl. s. objednávanie chronickej terapie (liekov), objednávanie na vyšetrenia, objednávanie na preventívne prehliadky, iné administratívne úkony nevyžadujúce lekára

O ambulancii

Komplexná preventívna, diagnostická a liečebná činnosť, povinné očkovanie - tetanus, sezónne očkovanie - chrípka, doplňujúce nepovinné očkovanie - hepatitída A, B, žltá zimnica, týfus a podobne, pracovná zdravotná služba. Nadštandardné služby: vyšetrenie ABI a pulznej vlny (v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení - srdcový infarkt, mozgová porážka, poškodenie ciev dolných končatín), 24-hodinové monitorovanie TK - pre posúdenie účinnosti liečby vysokého tlaku, CRP - ukazovateľ prebiehajúceho zápalu v organizme.