about us banner

Ružinovská poliklinika

História a súčasnosť

  • Výstavba budovy ružinovskej polikliniky sa začala v roku 1967. Od kolaudácie nepretržite poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Ružinova, v mnohých odbornostiach má minimálne celobratislavský význam. V roku 2004 vznikla akciová spoločnosť Ružinovská poliklinika, a. s., ktorá je vlastníkom budovy a zároveň je aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Od roku 2006 je 100% vlastníkom polikliniky spoločnosť Grafobal Group, a. s.
  • V budove prevádzkujeme ambulancie praktického lekára pre dospelých, chirurgickú ambulanciu a mnohé špecializované ambulancie.
  • Priestory pre ambulancie ponúkame aj iným poskytovateľom, najmä praktickým lekárom pre deti a dorast, praktickým lekárom pre dospelých, stomatológom, viacerým špecialistom. Svoje miesto si tu našlo aj pracovisko magnetickej rezonancie.
  • Nielen pacientom z poliklinických ambulancií sú k dispozícii služby na našom rádiologickom a rehabilitačnom oddelení. Najmä tieto pracoviská majú nadregionálny význam a navštevujú ich pacienti z celej Bratislavy a okolia. Takými sú isto mamografické pracovisko, ako aj znalosti viacerých kolegov na rehabilitácii.
  • Naša spoločnosť aktívne prispieva aj k výchove budúcich zdravotníkov. Vytvorili sme priestor pre praktickú výučbu budúcich zdravotných sestier, masérov a fyzioterapeutov. Aktívne spolupracujeme s oboma bratislavskými strednými zdravotnými školami a so Slovenskou zdravotníckou univerzitou.
  • Viac ako 50 rokov poskytuje poliklinika v Ružinove zdravotnú starostlivosť pre Bratislavčanov. Snažíme sa udržať ponuku našich služieb nielen v doterajšom rozsahu, zvyšovať ich kvalitu, modernizovať prístrojové vybavenie a najmä pritiahnuť medzi nás nových odborníkov.