Cenník

Chirurgická ambulancia

Služby recepcie pri návšteve

Pri prvej návšteve
30 EUR
Seniori nad 70 rokov pri prve návšteve
18 EUR
Pri opakovanej návšteve
20 EUR
Seniori nad 70 rokov pri opakovanej návšteve
10 EUR
Výber lekára
30 EUR

Ostatné služby nad rámec zdravotného poistenia

Odstránenie jedného znamienka
40 EUR
Odstránenie jedného znamienka nad 1 cm
50 EUR
Odstránenie znamienka na tvári
100 EUR
Odstránenie podkožného útvaru
60 EUR
Elektrokoagulácia
20 EUR
Chirurgické ošetrenie zarastajúceho nechta
50 EUR
Chirurgická korekcia jazvy
50 EUR

Ostatné služby

Vystavenie potvrdenia pre úrady, školy, šport, prácu v zahraničí, poisťovne, ....
25 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
25 EUR
Vystavenie opakovanej žiadanky na vyšetrenie pri strate
15 EUR
Ostatné potvrdenia/priepustka
2 EUR
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť
10 EUR

Samoplatca

Vyšetrenie samoplatca
50 EUR
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť (+ doplatok za laborátorne vyšetrenia)
10 EUR
Chirurgický zákrok samoplatca bez zdravotného poistenia v SR
150 EUR

Osoby v ťažkej sociálnej situácii

Nutné vopred písomne požiadať s odôvodnením, výška zľavy sa posudzuje individuálne.

Audiometrické pracovisko

Rýchly termín do 10 pracovných dní

Audiometria
20 EUR
Tympanometria
20 EUR
Tinitometria
20 EUR
Seniori nad 70 rokov - Audiometria
15 EUR
Seniori nad 70 rokov - Tympanometria
15 EUR
Seniori nad 70 rokov - Tinitometria
15 EUR

Expresný termín do 5 pracovných dní

Audiometria
30 EUR
Tympanometria
30 EUR
Tinitometria
30 EUR
Seniori nad 70 rokov - Audiometria
30 EUR
Seniori nad 70 rokov - Tympanometria
30 EUR
Seniori nad 70 rokov - Tinitometria
20 EUR

Osoby v ťažkej sociálnej situácii

Nutné vopred písomne požiadať s odôvodnením, výška zľavy sa posudzuje individuálne.

Detská pneumologická ambulancia

Služby recepcie

Pri prvej návšteve
20 EUR
Pri opakovanej návšteve
10 EUR
RDG
5 EUR

Ostatné služby nad rámec zdravotného poistenia

Vyšetrenie, konzultácia na vlastnú žiadosť
30 EUR
Antigénový test na vlastnú žiadosť
25 EUR
Test na protilátky - COVID 19
20 EUR
Náustok na spirometriu, mikrobiálny filter
3 EUR
Vyšetrenie CRP
10 EUR
NIOX prvé vyšetrenie
18 EUR
NIOX kontrola
9 EUR
Spirometria, bronchomotorický test
15 EUR

Ostatné služby

Nedostavenie sa na termín vyšetrenia
20 EUR
Vystavenie potvrdenia pre úrady, školy, šport, prácu v zahraničí, poisťovne, ....
24 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
25 EUR
Vystavenie opakovanej žiadanky na vyšetrenie pri strate
15 EUR

Samoplatca

Vyšetrenie – samoplatca
50 EUR
Vyšetrenie, konzultácia na vlastnú žiadosť
30 EUR
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť
10 EUR

Osoby v ťažkej sociálnej situácii

Nutné vopred písomne požiadať s odôvodnením, výška zľavy sa posudzuje individuálne.

Interná ambulancia

Prioritná starostlivosť recepcie

Emailová komunikácia + prioritné telefónne číslo + VIP email na recepciu všeobecného lekárstva – ročný poplatok
50 EUR
Emailová komunikácia + prioritné telefónne číslo + VIP email na recepciu všeobecného lekárstva – ročný poplatok – dôchodca nad 70 rokov
35 EUR

Služby recepcie

Pri prvej návšteve
20 EUR
Seniori nad 70 rokov
10 EUR
Pri opakovanej návšteve
10 EUR
Seniori nad 70 rokov
5 EUR
Výber lekára
20 EUR
RDG
5 EUR

Ostatné služby nad rámec zdravotného poistenia

Predoperačné vyšetrenie do 48 hodín
85 EUR
Predoperačné vyšetrenie do 7 dní
50 EUR
Infúzna liečba
10 EUR

Ostatné služby ambulancie

Nedostavenie sa na termín vyšetrenia
20 EUR
Nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne
5 EUR
Vystavenie potvrdenia pre úrady, školy, šport, prácu v zahraničí, poisťovne, ....
25 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
25 EUR
Vystavenie opakovanej žiadanky na vyšetrenie pri strate
15 EUR

Rýchle garantované termíny vyšetrení

EKG
10 EUR
EKG s popisom
15 EUR

Samoplatca

Vyšetrenie samoplatca
50 EUR
Predoperačné vyšetrenie - samoplatca (+laborátorne vyšetrenia)
85 EUR
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť (+laborátorne vyšetrenia)
20 EUR
Podanie infúzie, EKG - samoplatca
25 EUR

Osoby v ťažkej sociálnej situácii

Nutné vopred písomne požiadať s odôvodnením, výška zľavy sa posudzuje individuálne.

Kardiologická ambulancia

Služby recepcie

Pri prvej návšteve
30 EUR
Seniori nad 70 rokov
20 EUR
Pri opakovanej návšteve
20 EUR
Seniori nad 70 rokov
15 EUR
ECHOKG
15 EUR
EKG holter
15 EUR
Holter – monitoring krvného tlaku
15 EUR
RDG
5 EUR

Ostatné služby

Vystavenie potvrdenia pre úrady, školy, šport, prácu v zahraničí, poisťovne ...
24 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
25 EUR
Vystavenie opakovanej žiadanky na vyšetrenie pri strate
15 EUR
Vyšetrenie samoplatca
80 EUR

Samoplatca

Samoplatca ECHOKG
50 EUR
EKG holter - samoplatca
40 EUR
Holter - monitoring krvného tlaku - samoplatca
40 EUR
Vystavenie potvrdenia pre úrady, školy, šport, prácu v zahraničí, poisťovne, ....
24 EUR

Osoby v ťažkej sociálnej situácii

Nutné vopred písomne požiadať s odôvodnením, výška zľavy sa posudzuje individuálne.

Ambulancia telovýchovného lekárstva

Služby

Telovýchovno-lekárska prehliadka s ergometriou do 18 rokov
70 EUR
Telovýchovno-lekárska prehliadka s ergometriou nad 18 rokov
90 EUR
Telovýchovno-lekárska prehliadka so spiroergometriou do 18 rokov
100 EUR
Telovýchovno-lekárska prehliadka so spiroergometriou nad 18 rokov
120 EUR
Konzultácia u telovýchovného lekára
30 EUR
Kontrolné vyšetrenie u telovýchovného lekára
30 EUR
Analýza zloženia tela – posúdenie stavu výživy prístrojom InBody
15 EUR

Ostatné služby

Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť + laboratórne vyšetrenia v sume od 10,00€ do 50,00€ v závislosti od druhu odobratého materiálu a parametrov

Ortopedická ambulancia

Služby recepcie

Pri prvej návšteve
30 EUR
Seniori nad 70 rokov
18 EUR
Pri opakovanej návšteve
20 EUR
Seniori nad 70 rokov
10 EUR
Výber lekára
30 EUR

Ostatné služby nad rámec zdravotného poistenia

Intraartikulárna injekcia
15 EUR
Punkcia kĺbu
15 EUR

Ostatné služby

Vystavenie potvrdenia, lekársky posudok pre úrady, školy,
šport, prácu v zahraničí, poisťovne, ....
24 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
25 EUR
Vystavenie opakovanej žiadanky na vyšetrenie pri strate
15 EUR

Samoplatca

Vyšetrenie, konzultácia na vlastnú žiadosť
50 EUR

Osoby v ťažkej sociálnej situácii

Nutné vopred písomne požiadať s odôvodnením, výška zľavy sa posudzuje individuálne.

Pneumologická ambulancia

Služby recepcie

Pri prvej návšteve
20 EUR
Seniori nad 70 rokov zľava 50 %
10 EUR
Pri opakovanej návšteve
10 EUR
Seniori nad 70 rokov zľava 50 %
5 EUR
Pri podaní biologickej liečby
5 EUR
Výber lekára
20 EUR
RDG
5 EUR

Prioritné služby recepcie

Emailová komunikácia+prioritné telefónne číslo+VIP email na pneumo ambulancie
50 EUR

Ostatné služby nad rámec zdravotného poistenia

Vyšetrenie, konzultácia na vlastnú žiadosť /bez odporúčania VL/
50 EUR
Predoperačné vyšetrenie do 48 hodín
85 EUR
Predoperačné vyšetrenie do 7 dní
50 EUR
Antigénový test na vlastnú žiadosť
10 EUR
Test na protilátky - COVID 19
20 EUR
Náustok na spirometriu, mikrobiálny filter
3 EUR
Inštruktáž pacienta - okuliare na kyslík
5 EUR
Vyšetrenie CRP
10 EUR
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť + cena odberu podľa cenníka laboratória
10 EUR
Funkčné vyšetrenie pľúc - difúzia
20 EUR
NIOX prvé vyšetrenie
20 EUR
NIOX kontrola
10 EUR
Pulzoxymetria - inštruktáž a zapožičanie
25 EUR
MTX II na vlastnú žiadosť
25 EUR
Posúdenie bezpečnosti biologickej liečby anti TFA alfa
20 EUR

Ostatné služby ambulancie

Nedostavenie sa na termín vyšetrenia
20 EUR
Nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne
5 EUR
Vystavenie potvrdenia pre úrady, školy, šport, prácu v zahraničí, poisťovne, ....
25 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
25 EUR
Vystavenie pneumologického nálezu, opakovanej žiadanky na vyšetrenie pri strate
15 EUR

Samoplatca

Vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia
50 EUR
Spirometria, bronchomotorický test
20 EUR
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť + cena odberu podľa cenníka laboratória
20 EUR

Osoby v ťažkej sociálnej situácii

Nutné vopred písomne požiadať s odôvodnením, výška zľavy sa posudzuje individuálne.

Rádiologické oddelenie

Mamografia

Služby recepcie, výber lekára
10 EUR
služby recepcie/mg+sono+ popis v jeden deň
35 EUR
Lekársky nález v deň vyšetrenia
10 EUR
Služby recepcie, ultrazvuk prsníkov
15 EUR

RTG

Služby recepcie
5 EUR
RTG - záznam na CD
3 EUR
Lekársky nález v deň vyšetrenia
10 EUR

USG

Služby recepcie
10 EUR
Výber lekára
20 EUR

Denzitometria

Služby recepcie - Union, Dôvera
10 EUR
Služby recepcie - VšZP
20 EUR

Samoplatca

Mamografia na vlastnú žiadosť/
30 EUR
RTG na vlastnú žiadosť
25 EUR
Denzintometria na vlastnú žiadosť
20 EUR

Osoby v ťažkej sociálnej situácii

Nutné vopred písomne požiadať s odôvodnením, výška zľavy sa posudzuje individuálne.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Prioritná starostlivosť recepcie

Emailová komunikácia + prioritné telefónne číslo + VIP email na recepciu všeobecného lekárstva – ročný poplatok
50 EUR
Emailová komunikácia + prioritné telefónne číslo + VIP email na recepciu všeobecného lekárstva – ročný poplatok – dôchodca nad 70 rokov
35 EUR

Ostatné služby nad rozsah zdravotného poistenia

Predoperačné vyšetrenie do 7 dní
50 EUR
Predoperačné vyšetrenie do 48 hodín
85 EUR
CRP
10 EUR
Nepovinné očkovanie, očkovací preukaz
10 EUR
index ABI oscilometrickou metódou pri včasnej dg. ICHS
5 EUR

Ostatné služby ambulancie

Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť
10 EUR
Nedostavenie sa na termín vyšetrenia
20 EUR
Nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne za každý mesiac
5 EUR
Vystavenie potvrdenia pre úrady, školy, šport, prácu v zahraničí, poisťovne, ...., pracovná spôsobilosť
25 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
25 EUR
Vystavenie opakovanej žiadanky na vyšetrenie pri strate
15 EUR
Návrh na kúpeľnú liečbu
20 EUR
Vystavenie zbrojného preukazu
50 EUR
Vystavenie zdravotného preukazu
25 EUR
Vyšetrenie na vodičský preukaz
25 EUR
Vyšetrenie vodiča nad 65 rokov
15 EUR
Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť
15 EUR
Test FOB
15 EUR
Potvrdenie pre účely lekárskej posudkovej činnosti
20 EUR

Nekapitovaný pacient, poistený v SR

Služby recepcie pri jednorazovom vyšetrení
20 EUR
Služby recepcie pri opakovanom vyšetrení
10 EUR
Služby recepcie pri jednorazovom vyšetrení - pacient nad 70 rokov
10 EUR
Služby recepcie pri opakovanom vyšetrení - pac. nad 70 rokov
5 EUR
Predoperačné vyšetrenie
50 EUR
Predoperačné vyšetrenie do 48 hodín
85 EUR
CRP
10 EUR
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť
10 EUR
Nepovinné očkovanie, očkovací preukaz
10 EUR
index ABI oscilometrickou metódou pri včasnej dg. ICHS
5 EUR
Vystavenie potvrdenia pre úrady, školy, zbrojný preukaz, šport, prácu v zahraničí, poisťovne, ...., pracovná spôsobilosť
25 EUR

Samoplatca

Jednorazové vyšetrenie
50 EUR
Predoperačné vyšetrenie (+ laboratórne vyšetrenia)
85 EUR
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť (+ laboratórne vyšetrenia)
20 EUR
CRP
10 EUR
Nepovinné očkovanie, očkovací preukaz
10 EUR
index ABI oscilometrickou metódou pri včasnej dg. ICHS
5 EUR
Vystavenie potvrdenia pre úrady, školy, zbrojný preukaz, šport, prácu v zahraničí, poisťovne, ...., pracovná spôsobilosť
25 EUR

Osoby v ťažkej sociálnej situácii

Nutné vopred písomne požiadať s odôvodnením, výška zľavy sa posudzuje individuálne.

Rehabilitačné oddelenie

Služby recepcie pri prvej návšteve

Výber lekára, zostavenie plánu procedúr
35 EUR
Seniori nad 70 rokov
25 EUR

Služby recepcie pri opakovanej návšteve

Výber lekára
15 EUR
Seniori nad 70 rokov
10 EUR
RDG
5 EUR
Služby recepcie pri laseroterapii – 1 aplikácia
6 EUR
Služby recepcie pri laseroterapii – 6 aplikácií
30 EUR
Služby recepcie pri laseroterapii – 10 aplikácií
50 EUR

Ostatné služby nad rámec zdravotného poistenia

Konzultácia na vlastnú žiadosť
30 EUR

Ostatné služby ambulancie

Nedostavenie sa na termín vyšetrenia
20 EUR
Nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne
5 EUR
Vystavenie potvrdenia pre úrady, školy,
šport, prácu v zahraničí, poisťovne, ....
25 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na
vlastnú žiadosť
25 EUR
Vystavenie opakovanej žiadanky na vyšetrenie pri strate
15 EUR

Samoplatca

Vyšetrenie samoplatca
50 EUR

Oddelenie FRO - Služby recepcie

Nedostavenie sa na objednaný termín
15 EUR
Výber fyzioterapeuta - výber maséra
20 EUR
Výber fyzioterapeuta - individuálne cvičenie 7x
35 EUR
Výber fyzioterapeuta - skupinové cvičenie 7x
35 EUR
Cvičenie so seniorterapeutom 7x
35 EUR

Termíny nad rámec zdravotného poistenia

Taping
10 EUR
Individuálna terapia 1x25 min.
20 EUR
individuálna terapia 1x50 min.
30 EUR
Skupinové cvičenie 1x25 min.
5 EUR
Skupinové cvičenie 3x25 min.
15 EUR
Skupinové cvičenie 1x50 min.
10 EUR
Skupinové cvičenie 3x50 min.
25 EUR
SM systém – Uvoľňovacie techniky 1x25 min.
25 EUR
SM systém – Individuálne cvičenie 5x25 min.
115 EUR
Salsa - držania tela 1x50 min.
10 EUR
Salsa - držania tela 3x50 min.
25 EUR
Mäkké techniky 1x20 min.
15 EUR
Mäkké techniky 3x20 min.
40 EUR
Trakcia, Redor
5 EUR
Elektroliečba, magnetoterapia
5 EUR
Bioptron lampa
5 EUR
Rašelina 1x15 min.
5 EUR
Vírivka 1x15 min.
5 EUR
Antiartrotická liečba – TEKAR SIN 200 – 3 aplikácie
150 EUR
Terapeutická kocka – vibračná liečba – 1x sedenie
10 EUR
Terapeutická kocka – vibračná liečba – 3x sedenie
50 EUR

RT konzult

klasická masáž 1x25 min.
15 EUR
klasická masáž 3x25 min.
40 EUR
masáž lávovými kameňmi 1x40 min.
15 EUR
masáž lávovými kameňmi 3x40 min.
40 EUR
lymfodrenáž 1x40 min.
15 EUR
lymfodrenáž 3x40 min.
40 EUR
bankovanie 1 x 25 min.
15 EUR
bankovanie 3x25 min.
40 EUR
masáž bankou 1 x 25 min.
15 EUR
masáž bankou 3x 25 min.
40 EUR
reflexná masáž 1x25 min.
15 EUR
reflexná masáž 3x25 min.
40 EUR
reflexná masáž chodidla 1x20 min.
10 EUR
reflexná masáž chodidla 3x20 min.
25 EUR

Osoby v ťažkej sociálnej situácii

Nutné vopred písomne požiadať s odôvodnením, výška zľavy sa posudzuje individuálne.

Zubný RTG a denzitometria

Služby

Panoramatická snímka - OPG
15 EUR
Bitewing jedna strana
10 EUR
Bitewing obe strany
15 EUR
Intraorálny snímok
10 EUR
Intraorálny 2x snímok
20 EUR
Intraorálny 3x snímok
25 EUR
Intraorálny 4x snímok
30 EUR

ambulancia klinickej onkológie

Služby recepcie

Pri prvej návšteve
20 EUR
Seniori nad 70 rokov zľava 50 %
10 EUR
Pri opakovanej návšteve
10 EUR
Seniori nad 70 rokov zľava 50 %
5 EUR

Ostatné služby ambulancie

Nedostavenie sa na termín vyšetrenia
20 EUR
Nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne
5 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
25 EUR
Vystavenie opakovanej žiadanky na vyšetrenie pri strate
15 EUR