Rehabilitácie

Vrátime vás do bežného života rýchlejšie.

Ambulancia športového lekára

Dosiahnite svoje športové ciele s naším tímom špičkových športových lekárov a terapeutov.

Infúzna liečba

Obnovíme Vaše zdravie a zlepšíme Vám život.

Ambulancie a Lekári

Chirurgická ambulancia
MUDr. Sergej Skačkov, MUDr. Mária Feitscherová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
MUDr. Jana Dorovská, Silvia Foltínová
Ortopedická ambulancia
MUDr. Tomáš Haško, MUDr. Štefan Chlebovič
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
MUDr. Šimonka Gaburová, Darina Poláková dipl. s.
Interná ambulancia
MUDr. Martina Ilková MPH
Interná ambulancia
MUDr. Andrea Kusendová, MUDr. Igor Ondruš
Interná ambulancia
MUDr. Ľubica Sládkovičova
Kardiologická ambulancia
MUDr. Martin Kokles, MUDr. Veronika Šimovičová
Pneumologická ambulancia
MUDr. Edita Horňáková PhD.
Pneumologická ambulancia
MUDr. Monika Sojková
Detská pneumologická ambulancia
MUDr. Ingrid Mikulášová
Rádiologické oddelenie
MUDr. Ivan Surovka, MUDr. Jozef Matejka, MUDr. Imrich Vrabec, MUDr. Lucia Valkovičová, MUDr. Alžbeta Danišovičová
Rehabilitačné oddelenie
Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD., MUDr. Viera Beňová, MUDr. Viliam Belej, MUDr. Marta Jurčová, MUDr. Juraj Mareček
Audiometrické pracovisko
Mária Penčíková
Ambulancia telovýchovného lekárstva
MUDr. Pavel Malovič PhD., MPH, MUDr. Lucia Knappková
Ambulancia klinickej onkológie
MUDr. Ľubica Sládkovičova
MUDr. Viliam Belej
MUDr. Viera Beňová
MUDr. Štefan Chlebovič
MUDr. Alžbeta Danišovičová
MUDr. Mária Feitscherová
MUDr. Tomáš Haško
Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.
MUDr. Edita Horňáková PhD.
MUDr. Martina Ilková MPH
MUDr. Marta Jurčová
MUDr. Martin Kokles
MUDr. Andrea Kusendová
MUDr. Pavel Malovič PhD., MPH
MUDr. Juraj Mareček
MUDr. Jozef Matejka
MUDr. Ingrid Mikulášová
MUDr. Igor Ondruš
Mária Penčíková
MUDr. Veronika Šimovičová
MUDr. Sergej Skačkov
MUDr. Monika Sojková
MUDr. Ivan Surovka
MUDr. Lucia Valkovičová
MUDr. Imrich Vrabec

Hľadáme kolegov

Športový lekár

lekár internista - so zameraním na ergometriu

Viac info

Zdravotná sestra

Chirurgická ambulancia, Interná ambulancia, Ambulancia športového lekára

Viac info

FARMACEUT

Viac info

Kde nás nájdete

Zmluvní partneri