Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

  • 2. poschodie č. dverí 243, 246

MUDr. Jana Dorovská konzultácia výsledkov a zdravotného stavu

Silvia Foltínová zdravotná sestra - objednávanie pacientov, predpis chronickej liečby

O ambulancii

Komplexná preventívna, diagnostická a liečebná činnosť, povinné očkovanie - tetanus, sezónne očkovanie - chrípka, doplňujúce nepovinné očkovanie - hepatitída A, B, žltá zimnica, týfus a podobne, pracovná zdravotná služba. Nadštandardné služby: vyšetrenie ABI a pulznej vlny (v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení - srdcový infarkt, mozgová porážka, poškodenie ciev dolných končatín), 24-hodinové monitorovanie TK - pre posúdenie účinnosti liečby vysokého tlaku, CRP - ukazovateľ prebiehajúceho zápalu v organizme.