Audiometrické pracovisko

  • 4. poschodie blok C č. dverí 420

Mária Penčíková

O ambulancii

Vyšetrenie normálneho a chorobne poškodeného sluchu. Zistenie stupňa poškodenia sluchu a stupňa poškodenia sluchu v %. Lokalizácia poškodenia sluchu. Preventívne vyšetrenie sluchu u ľudí pracujúcich v rizikovom hluku. Testy na špecifikovanie zistenej poruchy sluchu. Vyšetrenie sluchu u detí nad 6 rokov veku. Na vyšetrenie sa používajú prístroje: AUDIOMETER – PTA – Prahová tónová audiometria Testy na špecifikovanie poruchy: SSA – Vyšetrenie sluchu pre reč TYMPANOMETER – meranie akustického tlaku