Detská pneumologická ambulancia

O ambulancii

Poskytujeme služby pri diagnózach: bronchiálna astma ( stanovenie diagnózy, NIOX,dif.dg, sledovanie, liečba ) opakované obštrukčné bronchitídy hyperreaktivita dýchacích ciest po respiračných virózach opakované infekcie dýchacích orgánov opakovaný, dlhodobý a chronický kašeľ dif. dg. doriešenie nejasných nálezov na rtg snímkach hrudníka chronické zápaly dýchacích orgánov ( infekcie Mycoplazma, Chlamydia pneumoniae...) funkčné vyšetrenie pľúc u deformít hrudníka dif.dg. všetkých druhov chronických pľúcnych ochorení u detí od 0 do 19 rokov veku poruchy dýchania nejasného pôvodu u detí v rôznom veku