Interná ambulancia

  • 2. poschodie BLOK A, č. dverí 217

O ambulancii

kompletné interné vyšetrenie, kontrolné interné vyšetrenie, kompletné interné predoperačné vyšetrenie, kompletné interné vyšetrenie pred kúpeľnou liečbou, kompletné interné vyšetrenie pred plánovanou hospitalizáciou pre infúznu liečbu, konzultácia zdravotného stavu a odporúčanie vyšetrení, interné vyšetrenie pred ambulantným podávaním infúznej terapie na odporúčanie špecialistu, interné vyšetrenie pre účely životného poistenia, konzultácia typu Druhý názor lekára