Kardiologická ambulancia

  • 2. poschodie BLOK C, č. dverí 220

O ambulancii

základná starostlivosť o osoby s ochoreniami srdcovo-cievneho systému, diagnostika, liečba, prevencia a dispenzarizácia vybraných srdcovo-cievnych ochorení, ambulancia vykonáva vyšetrenia: EKG, ECHOKG, EKG holter, tlakový holter