Pneumologická ambulancia

  • 3. poschodie BLOK B, č. dverí 325

+ služba

Objednávanie receptov telefonicky 07:00 - 08:00, okrem utorka, prípadne emailom.

+ služba

Objednávanie pacientov, informácie a konzultácie telefonicky 14:00 - 14:30, okrem utorka, prípadne emailom.

+ služba

Ordinačné hodiny v piatok 08:00 - 14:30 platia iba v párny týždeň, nepárny týždeň MUDr. Horňáková neordinuje.

O ambulancii

Vyšetrujeme pacientov odoslaných na pľúcne vyšetrenie obvodným lekárom alebo špecialistom na základe výmenného lístka. Vykonávame dispenzárnu starostlivosť u pacientov s chronickým pľúcnym ochorením ako napríklad: CHOCHP, pľúcna fibróza, asthma bronchiale, sarkoidoza a iné. Vyšetrujeme: spirometria, NIOX, vyšetrenie difuznej kapacity pľúc, bronchodilatačný test v indikovaných prípadoch, CRP z prsta, vyšetrenie nočnej pulzoximertie- skreeningová metóda spánkového apnoe, tuberkulínový test, vyšetrenie latentnej TBC pri užívaní biologickej liečby, nastavenie na DDOT (dlhodobá domáca oxigenoterapia) u indikovaných pacientov, vyšetrenie acidobázy - krvné plyny