Pneumologická ambulancia

  • 3. poschodie BLOK B, č. dverí 327

+ služba

Objednávanie na vyšetrenie a objednávanie receptov u dispenzarizovaných pacientov v čase od 07:00-08:00 a 13:30-14:00 hod. okrem utorka, prípadne emailom. Čas začiatku vyšetrenia je orientačný a môže byť ovplyvnený akútnymi prípadmi alebo nepredvídateľnými udalosťami. Dostavte sa prosím do čakárne minimálne 10 minút vopred, ďakujeme.

+ služba

Ordinačné hodiny v piatok 07:00 - 11:00 platia iba v nepárny týždeň , párny týždeň MUDr. Sojková neordinuje.

O ambulancii

Vyšetrujeme pacientov odoslaných na pľúcne vyšetrenie obvodným lekárom alebo špecialistom na základe výmenného lístka. Vykonávame dispenzárnu starostlivosť u pacientov s chronickým pľúcnym ochorením ako napríklad: CHOCHP, pľúcna fibróza, asthma bronchiale, sarkoidoza a iné. Vyšetrujeme: spirometria, NIOX, vyšetrenie difuznej kapacity pľúc, bronchodilatačný test v indikovaných prípadoch, CRP z prsta, vyšetrenie nočnej pulzoximetrie- skreeningová metóda spánkového apnoe, tuberkulínový test, vyšetrenie latentnej TBC pri užívaní biologickej liečby, nastavenie na DDOT (dlhodobá domáca oxigenoterapia) u indikovaných pacientov, vyšetrenie acidobázy - krvné plyny